عطر خدا به "عطرخدا" خوش اومدید اینجا قراره قدم به قدم به خدای مهربون نزدیک بشیم و عطر خدارو توی زندگیمون احساس کنیم ... یه راه پُر از زیــبایی و لذت و آرامش ... - - - - - - - - - - - - - - - - - www.AtreKhoda.com - - - - - - - - - - - - - - - - - کپی برداری از مطالب هم کاملاً آزاده (فقط اگه خواستید منبع رو هم ذکر کنید) - - - - - - - - - - - - - - - - - facebook.com/atrekhoda instagram.com/atrekhoda line ID : atrekhoda Line Page : @PHW9111N http://atrekhoda.ir 2020-11-25T07:47:04+01:00 text/html 2015-10-18T17:12:51+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا اسیر سرنوشت http://atrekhoda.ir/post/121 <div align="justify">این بار از اقیانوسی بی کران <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title=""><font color="#3333FF">خسته </font></a><font color="#3333FF">تر از همیشه با تو سخن می گویم</font>. اینجا بی ساحل ترین جای دنیاست و من اسیر قایقی هستم که <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%BA%D9%85%20%D9%88%20%D8%BA%D8%B5%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="" title="">تنها </a>امیدِ نجات است!<br><br><b><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title=""><font color="#333333">خدا</font></a>یا می شنوی؟ تو را می خوانم! سینه ام لبریز از حرف هایی ست که <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="" title="">تنها </a>محرمش تو هستی ...</b><br><br>گذشته را نگاه کن، آن منم که در ساحل سیاه آرمیده ام، غافل از هرچیز اما آسوده. آسوده و خوشحال از بی خبری، از نادانی، از جهالت. هنوز نمی دانم چرا خواستی مرا از آن ساحل نجات دهی! ساحلی که در آن همه چیز بود، همه چیز مگر نور ...<br><br>تو بودی <b>خدایا </b>که مهر <b>نور </b>را در دلم نشاندی. از دور به من نشانش دادی تا شیفته زیباییش شوم، تا پاکیش را حس کنم و شور پاک شدن بیابم. <font color="#3333FF">مرا یاری کردی که قایقی کوچک بسازم و برای رسیدن به <b>خورشید </b>روانه ی دریاها شوم. تا بجنگم با هر آنچه بین من و <b>خورشید </b>فاصله بود. </font>با موج هایی که از خشم کف به لب داشتند، با طوفان هایی که بی رحمانه به ستیز می آمدند، با بادهایی که مرا، قایقم را به صخره ها می کوفتند، با گرداب هایی که مرا به کام خود فرو می کشیدند. &nbsp;<br><br><b><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><font color="#333333">خدا</font></a>وندا </b>می بینی؟ اکنون من از چنگ آنها گریخته ام. اما بنگر، بادبان قایقم را بادهای وحشی دریده اند، پاروهایم را موج های غارتگر به تاراج برده اند، سکان قایقم را صخره ها در هم شکسته اند. می بینی گرداب های حریص چگونه مرا به سوی خود می کشند؟<br><br>دیگر در من توانی نیست. گویی تمام وجودم کرخت شده و حتی توان برخاستن ندارم. بی هیچ اراده ای <a href="http://atrekhoda.com/post/121" target="" title=""><b>اسیر </b></a>تقدیری هستم که تو برایم رقم خواهی زد ...<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%85%20%DA%A9%D9%86" target="" title=""><b>خدایا </b></a>از تو نمی خواهم که مرا به ساحلی برسانی که به آن <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%BA%D9%85" target="" title=""><font color="#333333">پناه </font></a>برم و اندکی بیاسایم. من امن ترین پناهگاه ها را دارم که تویی. خود از ساحل آمده ام، در طلب <b>نور </b>، در طلب خورشید آمده ام! اگر لایق آن نیستم چرا مرا تا اینجا کشاندی؟ تا طعمه ی گرداب های حسرت شوم؟ تا در ساحل نشسته ها به ریشخندم گیرند و بگویند خورشید هم چیزی جز سیاهی نیست؟ نه، <b>خداوندا </b>نه! می دانم تو خود دریای رحمتی، دریایی که هیچ کس در آن سرگردان نمی شود ...<br><br><font color="#3333FF"><b><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدا</a>یا </b>از خورشید تا تو راهی نیست! مگذار پس از آن همه جنگ، آن همه مبارزه جان فرسا شاهد غروب خورشید باشم. مگذار امواج مرا به ساحل سیاه بازگردانند و برای همیشه در حسرت جرعه ای <b>نور </b>بمانم. مگذار حتی برای لحظه ای بی <b>نور</b>، بی <b>خورشید </b>بمانم ...</font><br></div><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/121" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8217980826/asir.jpg" alt="اسیر سرنوشت - عطر خدا www.atrekhoda.com" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2015-10-13T08:50:08+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا دعایت میکنم http://atrekhoda.ir/post/219 <div align="justify">سلام ... <font color="#3333FF">من که دلم خیلی برای <b>عطرخدا </b>و همه شما <b>عطرخدایی ها </b>تنگ شده... شما چی؟؟</font><br>خیلی وقت هست که اونطوری که باید و شاید عطرخدا فعال نبوده و شاید از روزهای اوج خودش فاصله داشت. که اینم دلایل خودش رو داشت که این مدت کمرنگــتر بود ...<br>اما از <b>امروز </b>و از این به بعد، همه چی <b>بهتر </b>و <b>بهتر </b>و <b>بهتر </b>از همیشه خواهد بود به امید خدا <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br>و برای اینکه دوباره به این دنیا ثابت بشه که <b>عطرخدا همیشه خاصه و جنسش از آرامش و عشقـه</b>، این <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7" target="" title=""><font color="#3333FF">شعر خیلی خیلی زیبا</font></a> رو تقدیم میکنم به همه شما که بهترینــهای این دنیا هستید. چرا بهترینــید؟&nbsp; خب معلومه، <font color="#3333FF">هر کسی که دنبال خداست و آرامش و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4" target="" title="">امید </a>رو طلب میکنه ازش، بهترینه دیگه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><br>(خدایا مرسی که بهترین های این دنیا رو دعوت کردی به عطرخدا و هوامونـو داری <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"> حتما باید اینو میگفتم تو پرانتـز)<br><br>بیشتر حرف نمیزنم دیگه، فقط خیلی کوتاه میگم که <b><font color="#3333FF">همراه عطرخدا باشید که خبرهای خیییلی خوبی تو راهه</font></b> ... همون چیزایی که مدتها منتظرش بودیم و باید اتفاق میفتاد ...<br><b>دعا و حرف همیشگی: زندگیتون سرشار از عطرخدا <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b><br></div> <br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8217033584/doayat_mikonam.jpg" alt="دعایت میکنم - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div><br><font color="#3333FF"><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title="">دعایت می کنم</a> ، <b>عاشق </b>شوی روزی<br>بفهمی <b>زندگی </b>، بی عشق نا<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7" target="" title="">زیبا</a>ست</font><br><br>دعایت می کنم ،<br>با این نگاه خسته ، گاهی <b>مهربان </b>باشی<br>به لبخندی ، تبسم را به لب های عزیزی ، <b>هدیه </b>فرمایی<br>بیابی ، کهکشانی را ، درون <b>آسمان </b>تیره شب ها<br>بخوانی نغمه ای با <b>مهر</b><br><br>دعایت می کنم&nbsp; ، در آسمان سینه ات<br>خورشید مهری ، رخ بتاباند<br><br>دعایت می کنم ، روزی زلال قطره اشکی<br>بیابد راه چشمت را<br>سلامی از لبان بسته ات ، جاری شود با <b>مهر</b><br><br>دعایت می کنم ، یک شب تو راه خانه خود ، گم کنی<br>با دل بکوبی ، کوبه مهمانسرای <b>خالق </b>خود را<br><br><font color="#3333FF"><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title="">دعایت می کنم</a> ، روزی بفهمی با <b>خدا</b><br>تنها به قدر یک رگ گردن ، و حتی کمتر از آن<br>فاصله داری</font><br>و هنگامی که ابری ، <b>آسمان </b>را با زمین ، پیوند خواهد داد<br>مپوشانی تنت را ، از نوازش های بارانی<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title=""><font color="#3333FF">دعایت می کنم</font></a><font color="#3333FF"><br>روزی بفهمی ، گرچه دوری از <b>خدا</b><br>اما خدایت با تو نزدیک است</font><br><br>دعایت می کنم ، روزی دلت بی کینه باشد ، بی حسد<br>با <b>عشق</b><br>بدانی جای او در سینه های پاک ما پیداست<br><font color="#3333FF">شبانگاهی ، تو هم با عشق با نجوا<br>بخوانی <b>خالق </b>خود را<br>اذان صبحگاهی ، سینه ات را پر کند از <b>نور</b><br>ببوسی سجده گاه خالق خود را</font><br><br>دعایت می کنم ، روزی خودت را گم کنی<br>پیدا شوی در او<br>دو دست خالیت را پر کنی از حاجت و<br>با او بگویی :<br><b>بی تو این معنای بودن ، سخت بی معناست</b><br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF" target="" title="">دعا</a>یت می کنم روزی<br>نسیمی ، خوشه اندیشه ات را<br>گرد و خاک غم ، بروباند<br>کلام گرم محبوبی<br>تو را <b>عاشق </b>کند بر <b>نور</b><br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF" target="" title="">دعا</a>یت می کنم وقتی به دریا می رسی<br>با موج ها ی آبی دریا ، برقص آیی<br>و از جنگل ، تو درس <b>سبزی </b>و <b>رویش </b>، بیاموزی<br>بسان قاصدک ها ، با پیامی ، <b>نور امید</b>ی بتابانی<br>لباس مهربانی ، بر تن عریان مسکینی ، بپوشانی<br>به کام پر عطش ، یک جرعه آبی ،&nbsp; بنوشانی<br><br><font color="#3333FF"><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title="">دعایت می کنم </a>روزی بفهمی ،<br>در میان هستی بی انتها ، باید تو می بودی<br>بیابی جای خود را ،&nbsp; در میان نقشه دنیا</font><br><br>برایت آرزو دارم<br>که یک شب ، یک نفر با <b>عشق </b>در گوش تو<br>اسم رمز بگذشتن ز شب ، دیدار فردا را ، به یاد آرد<br><br>دعایت می کنم <b>عاشق </b>شوی روزی<br>بگیرد آن زبانت<br>دست و پایت گم شود<br>رخساره ات گلگون شود<br>آهسته زیر لب بگویی ، آمدم<br>به هنگام <b>سلام </b>گرم محبوبت<br>و هنگامیکه می پرسد ز تو ، نام و نشانت را<br>ندانی کیستی<br>معشوق عاشق ؟<br>&nbsp;عاشق معشوق ؟<br>آری ، بگویی هیچکس<br><br>دعایت می کنم روزی بفمهمی ای مسافر ، رفتنی هستی<br>ببندی کوله بارت را<br>تو را در&nbsp; لحظه های روشن&nbsp; با او&nbsp; <br><br>دعایت می کنم ای مهربان همراه<br>تو هم ، ای خوب من<br>گاهی دعایم کن ...<br><br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C" target="" title=""><font color="#666666">شعر از : کیوان شاهبدغی</font></a><br> text/html 2015-10-10T08:26:20+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا آماده مرگ شو - حدیث قدسی 27 http://atrekhoda.ir/post/218 ای فرزند آدم<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86" target="" title=""><b>اخلاق </b></a>خود را با مردم نیک گردان تا تو را <b>دوست </b>بدارم و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86" target="" title=""><font color="#333333">محبوب </font></a>دلهای صالحین گردانم و از گناهت درگذرم.<br><br> ای فرزند آدم<br>دست خویش را بر سر قرار داده (و انصاف بده)<br>پس آنچه برای خود می پسندی برای دیگران نیز دوست بدار.<br><br> ای فرزند آدم<br>بر آنچه از دنیا از دستت رفته است <b>غمگین </b>مباش ،<br>و به آنچه از دنیا نصیبت گشته است شادمان مباش<br>زیرا امروز از آن توست و فردا برای دیگری است.<br><br> ای فرزند آدم<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7" target="" title=""><b>آخرت </b></a>را طلب کن و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7" target="" title=""><b>دنیا </b></a>را رها کن که ذره ای از <b>آخرت </b>برای تو بهتر است از تمامی <b>دنیا </b>،<br>و آگاه باش که <b>آخرت </b>نیز تو را می طلبد.<br><br> ای فرزند آدم<br><font color="#333333"><a href="http://atrekhoda.com/post/218" target="" title="">آماده <b>مرگ </b>شو</a> </font>قبل از آنکه به سراغت آید.<br>اگر می خواستم دنیا را برای فردی از بندگانم باقی بگذارم آنرا برای <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD" target="" title=""><font color="#333333"><b>پیامبران </b></font></a>می گذاشتم<br>تا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD" target="" title=""><font color="#333333"><b>بندگان </b></font></a>را به فرمانبرداری از من فرا خوانند.<br><br> ای فرزند آدم<br>چه بسیار توانگری که <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%DA%AF" target="" title=""><b>مرگ </b></a>او را تنگدست نمود!<br>و چه بسیار شادمانی که با مردن ، گریان شد!<br>و چه بسیار بنده ای که دنیا را برای او گستراندم و او سرکشی نمود و فرمان مرا وانهاد تا <b>مرگ </b>به سراغ او آمد و روانه دوزخ شد!<br>و چه بسیار بنده ای که دنیا را بر او تنگ گرفتم و او بردباری پیشه نمود تا از دنیا رفت و روانه بهشت گردید!<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/218" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8216513976/hadisghodsi27.jpg" alt="حدیث قدسی 27 - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a><br><br><a href="http://atrekhoda.com/extrapage/hadisghodsi" target="_blank" title="">(حدیث قدسی چیست؟ برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید ...)</a><br></div> text/html 2015-10-03T12:00:14+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا مرا یاد کن تا اجابت کنم تو را - حدیث قدسی 26 http://atrekhoda.ir/post/217 ای فرزند آدم<br><a href="http://atrekhoda.com/post/217" target="" title=""><font color="#333333">مرا یاد کن تا <b>اجابت </b>کنم تو را</font></a> ،<br>مرا بدون <b>غفلت </b>بخوانید تا بی درنگ پاسختان دهم ،<br>مرا با دلهای تهی از آلودگی بخوانید تا بهشتی که جایگاه نیکویی است به شما پاسخ دهم ،<br>مرا به همراه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%81%20%D9%88%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7" target="" title=""><b>ترس </b>و <b>امید</b></a><b> </b>بخوانید تا برای شما در هر امری <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7" target="" title=""><font color="#333333"><b>گشایش </b></font></a>و <b>رهایی </b>قرار دهم ،<br>مرا با <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF" target="" title=""><font color="#333333">نامهای</font> </a>برتر بخوانید تا پاسختان را با اجابت درخواستهای برتر دهم ،<br>مرا در این سرزمین ویرانی و نیستی بخوانید تا پاسخ شما را در آن سرزمین با <b>پاداش </b>و جاودانگی دهم ...<br><br> ای فرزند آدم<br>چقدر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><font color="#333333"><b>خدا</b></font></a>! می گویی و در دلت <b>غیر خدا </b>جای گرفته است ؟!<br><font color="#3333FF">اگر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7" target="" title=""><b>خدا </b></a>را آنچنانکه سزاوار است شناخته بودی، <b>غیر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" target="" title=""><b>خدا </b></a></b>برای تو اهمیت نداشت!</font><br>تو نافرمانی او می کنی ولی&nbsp;<b><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title="">طلب آمرزش</a> </b>نمی کنی...<br>همانا درخواست <b>آمرزش </b>با پافشاری بر <b>گناه</b>، توبه دروغگویان است (و پروردگار تو ستمکار بر بندگان نیست...)<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/217" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8215367626/hadisghodsi26.jpg" alt="حدیث قدسی 26 - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-09-29T12:25:40+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا خدایا مرا همان کن که تو می خواهی http://atrekhoda.ir/post/152 <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B2%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدایا</a><br>چگونه سر بالا بگیرم و به درگاهت بیایم و بگویم :<br><b>الهی العفو</b> ... که عفو و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">بخششت </a>را می طلبم<br>اما باز هم جلوی نفسم را نمی گیرم !<br><br>چگونه شرمسارت نباشم، در حالیکه هر چه جور و جفا از من می بینی<br>باز هم رشته ی <b>مهر </b>و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><font color="#333333"><b>دوستی </b></font></a>ات را نمی گسلی و رهایم نمی کنی؟<br><br>چگونه ادعای بندگی کنم، در حالیکه خود می دانم عبد تو نبودم و بنده ی نفس بودم؟<br><br>اما مهربان خالقم ...<br>تنها چیزی که می توانم بگویم این است که با همه ی شرمندگی هایم ادعا می کنم که بنده ی <b>تو </b>هستم<br>و تنها کلامی برایت بگویم که نکند عمر به سر آید و این کلام را نگفته باشم :<br><font color="#3333FF"><b>خدای من ، ساده بگویم ... دوستت دارم</b></font><br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدایا </a>قلبم تشنه <b>نور </b>و <b>عشق </b>توست<br>هر روز به افكار و آرزوهایم بیا<br>به رویاهایم، در خنده هایم و اشكهایم<br>از سر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">رحمتــت </a>در فراموشی هایم پدیدار شو<br>به عبادتم، به كار، زندگی و مرگم بیا<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدایا </a>... یاریم كن تا به این مقام برسم كه احساس كنم كه كسی از من غنی تر نیست<br>زیرا از <b>عشق </b>و <b>شادی </b>برخوردارم<br>یاریم كن تا به این مقام برسم كه فقط تو را داشته باشم و <b>لطف </b>و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title=""><b>عشق </b></a>تو مرا لبریز كند<br>به این مقام برسم كه بگویم:<br>ای دردها و سختیــها و مشکلات، <br><font color="#3333FF">وقتی كه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title=""><b>خدا </b></a><b></b>شهریار قلب من است<br>هیچ گزندی به من نمیرسد</font><br><br>همه چیز میگذرد<br>مانند رویا می آیند و می روند<br>من در شادیِ بدون مرگی هستم و ترسی ندارم<br>زیرا كه <b>او </b>در <b>قلب </b>من ساكن است<br>و سایه جاودانه <b>او </b>بر روح من حكمــفرماست ...<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">و اینک <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1" target="" title="">دستم </a>را بر آستانت بلند می کنم که</span><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> دستگیرم باشی</span><br><span style="font-weight: bold;">تو همانی که من می خواهم . پس<a href="http://atrekhoda.com/post/152" target="" title=""> <font color="#333333">مرا همان کن که تو میخواهی</font></a><font color="#333333"><a href="http://atrekhoda.com/post/152" target="" title=""></a></font></span> ...<br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://atrekhoda.com/post/152" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8214720568/dast_sooye_aseman.jpg" alt="خدایا - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-09-27T13:06:06+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا بهترین بازی خود را به نمایش بگذار http://atrekhoda.ir/post/216 خوب است آدمی جوری <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7" target="" title=""><font color="#333333">زندگی </font></a>کند که آمدنش چیزی به این <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7" target="" title=""><font color="#333333">دنیا </font></a>اضافه کند …<br>و رفتنش چیزی از آن کم …!<br>حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد<br><b>باید که جای پایش در این دنیا بماند</b><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%AF%D9%85" target="" title="">آدم </a>خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود ...<br><br>نیامده ایم تا جمع کنیم<br>آمده ایم تا ببخشیم<br>آمده ایم تا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333"><b>عشق </b></font></a>را ؛<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333"><b>ایمان </b></font></a>را ؛<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333"><b>دوستی </b></font></a>را ؛<br>با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم<br><font color="#3333FF">آمده ایم تا جای خالی ای را پر کنیم<br>که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس !</font><br><br>بی حضور ما نمایش زندگی چیزی کم داشت<br><b>آمده یم تا بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم</b> ...<br>پس <a href="http://atrekhoda.com/post/216" target="" title="">بهترین بازی خود را به نمایش بگذار</a>یم :)<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/216" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8214383434/behtarin_bazi.jpg" alt="بهترین بازی - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-09-18T10:58:53+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا قانون دانه http://atrekhoda.ir/post/69 نگاهی به درخت سیب بینداز ،<br>شاید پانصد سیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده <b>دانه </b>است. خیلی <b>دانه </b>دارد نه؟<br>ممکن است بپرسی: “چرا این همه <b>دانه </b>لازم است تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟!”<br><br>اینجا <b>طبیعت </b>به ما چیزی یاد می‌دهد:<br><br>اکثر دانه‌ها هرگز <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86" target="" title=""><font color="#333333"><b>رشد </b></font></a>نمی‌کنند. پس <font color="#3333FF">اگر واقعاً می‌خواهی چیزی اتفاق بیفتد، بهتر است بیش از یکبار <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1" target="" title="">تلاش </a>کنی</font>.<br><br>از این مطلب می‌توان این نتایج را بدست آورد:<br><br>- باید در بیست مصاحبه شرکت کنی تا یک شغل بدست بیاوری.<br><br>- باید با چهل نفر مصاحبه کنی تا یک فرد مناسب استخدام کنی.<br><br>- باید با پنجاه نفر صحبت کنی تا یک ماشین، خانه، جاروبرقی، بیمه و یا حتی ایده‌ات را بفروشی.<br><br>- باید با صد نفر آشنا شوی تا یک رفیق شفیق پیدا کنی.<br><br><div align="right"><b>وقتی که “<a href="http://atrekhoda.com/post/69" target="" title="">قانون دانه</a>” را درک کنیم دیگر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="" title=""><font color="#333333">ناامید </font></a>نمی‌شویم و به راحتی احساس <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="" title=""><font color="#333333">شکست </font></a>نمی‌کنیم.</b><br></div><br>قوانین طبیعت را باید درک کرد و از آن‌ها درس گرفت.<br><br><b>افراد موفق هر چه بیشتر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA" target="" title="">شکست </a>می‌خورند، دانه‌های بیشتری می‌کارند.</b><br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/69" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8212752192/ghanoon_dane.jpg" alt="قانون دانه - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-09-11T09:48:34+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا مهم این است که تو خوب باشی http://atrekhoda.ir/post/215 <b>خوب بودن</b> زیاد سخت نیست<br>کافیست <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="" title=""><b><font color="#333333">مهربانی</font> </b></a>کنی<br>زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ، همین خوبیست ...<br>وقتی برای همه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%AF%D9%85%20%D9%87%D8%A7" target="" title="">خیر</a> بخواهی همین خوبیست ...<br>وقتی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title="">محبتـت </a>بی منت باشد<br>وقتی&nbsp;<b><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA" target="" title="">عشق</a> </b>بورزی<br>وقتی زیبایی اشخاص را بـبـینی<br>وقتی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><font color="#333333"><b>خوبی </b></font></a>هایشان را بـبـینی<br>همین خوبیست ...<br>مهم نیست که <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%AF%D9%85%20%D9%87%D8%A7" target="" title=""><font color="#333333">آدم ها</font></a><font color="#333333"></font> چگونه اند<br>مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نه<br>تو <b>سلام </b>کن<br>سر به سر دلشان بگذار<br>شیطـنت کن<br><b>بـخند</b><br>همین خوبـیست ...<br><a href="http://atrekhoda.com/post/215" target="" title=""><font color="#333333">مهم این است که تو <b>خوب </b>باشی</font></a><br>آن ها روزی دلشان برای <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="" title="">خوبی </a>هایت تنگ می شود<br>باور کن ...<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/215" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8211551500/khoob_boodan.jpg" alt="خوب بودن - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-09-08T07:05:37+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا شاهکار زندگی http://atrekhoda.ir/post/213 <b><a href="http://atrekhoda.com/post/213" target="" title="">شاهکار زندگی</a></b> چیست؟<br> این که در میان مردم <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333"><b>زندگی </b></font></a>کنی<br>ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،<br> دروغ نگویی،<br> کلک نزنی<br> و سوء استفاده نکنی،<br> این شاهکار است ...<br><br> ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ<br> "ﺗﺤﻤﻞ" ﮐﻨﻴﻢ،<br> ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ "<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><b>ﻗﻀﺎﻭﺕ</b></a>" ﻧﮑﻨﻴﻢ.<br> ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍی "<b>ﺷﺎﺩ</b>ﮐﺮﺩﻥ" یکدیگر ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ،<br> ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻬﻢ "ﺁﺯﺍﺭ" ﻧﺮﺳﺎﻧیم.<br> ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﻴﻢ،<br> ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ"ﻋﻴﻮﺏ" ﺧﻮﺩ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ.<br> ﺣﺘﻲ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ "<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><b>ﺩﻭﺳﺖ</b></a>"ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ،<br> ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ "ﺩﺷﻤﻦ" ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ.<br><br> ﺁﺭﻱ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86" target="" title=""><font color="#333333"><b>ﺷﺎﺩ </b>ﺑﻮﺩﻥ</font> </a>ﻭ ﺑﺎ <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333"><b>ﺁﺭﺍﻣﺶ </b></font></a>ﺯﻳﺴﺘﻦ، شاهکار است ...<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/213" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8210997734/shahkar_zendegi.jpg" alt="شاهکار زندگی - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-09-05T07:58:58+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا سخاوتمند باش - حدیث قدسی 25 http://atrekhoda.ir/post/214 <font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="" title="">سخاوتمند</a> باش که سخاوت از زیبایی یقین است، و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86" target="" title=""><b><font color="#333333">یقین</font> </b></a>از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86" target="" title=""><font color="#333333"><b>ایمان</b></font></a>، و <font color="#333333"><b>ایمان </b></font>از بهشت است.<br><br><font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br>بپرهیز از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="" title="">خساست</a> که خساست از کفر است، و کفر از دوزخ می باشد.<br><br><font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br>بپرهیز از فریاد ستمدیدگان و اگر نبود که من چشمی پوشی و آمرزش را دوست می داشتم، هیچگاه آدم را با گناه آزمایش نمی کردم تا دوباره او را به بهشت بازگردانم.<br><br><font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86" target="" title=""><b>ایمان</b> </a>اگر نبود که گذشت در نزد من بهترین چیز است، هیچگاه کسی را با گناه نمی آزمودم.<br><br><font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br><b>ایمان</b> و <b>معرفت </b>را بدون درخواست و زاری به تو بخشیدم پس چگونه با وجود درخواست و زاریت از <b>بخشش</b> بهشت و <b>آمرزش</b> به تو بخل ورزم؟!<br><br><font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br>چون بنده ای به من تمسک جوید او را <b>هدایت </b>کنم و چون امر خویش را به من واگذارد او را کفایت کنم، و اگر به دیگری واگذارد رشته های امر او را در آسمانها و زمین از هم بگسلم.<br><br><font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br><b>نماز</b> نیمروز را رها مکن که برای نمازگزارِ آن هر آنچه آفتاب بر آن می تابد <b>دعا </b>می کند.<br><br><font color="#3333FF"> ای فرزند آدم</font><br>فرمان مرا پایمال نمودی و گرفتار معصیت من شدی، پس چه کسی است که فردای قیامت تو را از عذاب برهاند ؟<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/214" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8210597368/hadisghodsi25.jpg" alt="حدیث قدسی 25 - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-09-02T01:57:15+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا حال خوب http://atrekhoda.ir/post/211 حال خوبی ست<br>گلی را دیدن<br>و نچیدن از باغ<br>قامت گل نشکستن <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="" title="">زیبا</a>ست<br>و رها بودن آواز قناری در باغ<br>عطر گل را تنها<br>در تن زنده هر باغچه ای بوییدن<br><br>حال خوبی ست<br>نسوزاندن دل<br>رسم دلدادگی و دلداری<br>قدر این موهبت عشق بجا آوردن<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D8%AF%D9%84" target="" title="">عشقِ</a> معشوق طلب کردن و عاشق ماندن<br>دو رکعت مهر بجا آوردن<br>ذکر بارانی دیدار و نگاهی تب دار<br><br>حال خوبی ست<br><b>خدا </b>را دیدن<br>پشت راز گل سرخ<br>در پس بغض گره خورده ابر<br>سمت آرامش رودی جاری<br>خواندن نامه زیبای <b>خدا</b><br>بر تن سوره ی سروی سرسبز<br>آیه پاک گیاه<br>از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D8%AF%D9%84" target="" title="">دل</a> مصحف گویای خموش<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/211" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8209774634/hale_khoob.jpg" alt="حال خوب - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div><br>حال خوبی ست<br>نگه کردن ابر<br>راه رفتن ، بی چتر<br>زیر باران امید<br>لمس هر واژه خیس<br>به تن عاشق باران بهار<br>چای نوشیدن در لحظه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7" target="" title=""><font color="#333333">زیبا</font></a><font color="#333333"></font>ی حضور<br><br>حال خوبی ست<br>رها کردن این واژه مرگ<br>و سلامی به تولد دادن<br>بخشش هدیه لبخند به لب های خموش<br>و کمی تجربه ناب نگاه<br>دیدن خنده پر مهر نسیم<br>ناز یک غنچه سرخ<br>عطش رویش یک بوته یاس<br>حس آزادگی ماهی کوچک در تُنگ<br>خیسی گونه ی احساس پس از خاطره رفتن دوست<br><br>حال خوبی ست<br>شنیدن با <font color="#666666"><b><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D8%AF%D9%84" target="" title="">عشق</a></b></font><br>درک معنای سکوت<br>فهم مفهوم نرو<br>از لب بسته ، به شرمی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title="">زیبا</a><br>کشف این راز نهان گشته به بغضی آرام<br>هق هق گم شده در گوشه ایوان حیاط<br>و نشا کردن یک بوته لبخند به گلدان نگاه<br>سر سجاده او<br>تو و آن مهر <b>خدا </b>و غم این مردم پاک<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C" target="" title="">حال خوبی</a> ست<br>رها کردن آیین ستم<br>ترک هر لشکر ظلم<br>آب نابستن بر روح عطش<br>روح آزادگی و عبد <b>خدا</b>یی بودن<br>رسم بیعتِ با نور<br>و کمی ، مشق محبت کردن<br>مهر ورزیدن در مکتب عشق<br>بذر امید به <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D8%AF%D9%84" target="" title="">دل</a> پاشیدن<br>تا بدانند <b>خدا </b>، از آن همه ست<br>آشتی کردنِ با فطرت پاک<br>باورِ بودنِ در محضر نور<br>و به هر لحظه<br>به هر جا<br>هر حال<br><b><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86" target="" title=""><font color="#333333">حال خوبی ست<br>خدا را دیدن</font> </a></b>...<br><br>* * *<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C" target="" title=""><font color="#666666">کیوان شاهبداغی</font></a><br> text/html 2015-08-28T02:29:03+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا تولد 1 سالگی عطرخدا مبارک http://atrekhoda.ir/post/212 <div align="center"><b>*** رســانه فرهنگی-معنوی عطرخدا&nbsp; 5 شهریور&nbsp; یکساله شد ***<br></b></div> <div align="justify"><br><br> توی یکی از همین روزهای قشنگ، عطرخدا با هدف <b>خوب شدن حال دلمون</b> ساخته شده. اینکه به خدای مهربون نزدیکتر بشیم و <font color="#3333FF">توی لحظه&nbsp; لحظه ی زندگیمون احساسش کنیم.</font>..<br> اینکه خدارو همون طوری که واقعا هست بـبـیـنیم و بـشناسیم. یـه خدای بی نهایت بزرگ و مهربون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> که میشه باهاش خودمونی بود و عاشقی کرد...<br> اینکه برسیم به یک آرامش همیشگی و پایدار و دلـنشین؛ از جنس خود خدا...<br> موضوعاتی هم که توی <b>عطرخدا</b> بهش پرداخته میشه چیزایی مثل امید و عشق و موفقیت و سبک زندگی و آرامش و هرچیزی هست که حس مثبت و دلنشینی داره با خودش. و میتونه توی <b>رشد و پیشرفت همه جانبه</b> بهمون کمک کنه.<br><br> و اما امروز بعد از 1 سال ، عطرخدا تنها یک سایت یا پیج لاین و اینستاگرام نیست!<br><b>امروز عطرخدا یه دنیاست</b> ...<br><font color="#3333FF"><b>امروز عطرخدا یه خانواده بزرگه با کلی امید و انگیزه و اشتـیاق</b></font>. انگیزه و اشتیاق برای ساختن بهترین روزها... ساختن یه جـهان زیباتر با کمک خود خدای مهربون و همه عطرخدایی ها...<br><br><font color="#3333FF">امروز عطرخدا ، نماینده و پیام آور عشق و لبخند خداست </font>برای همه بنده های خدای دوست داشتـنیمون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br>خدایی که از همون روز اول افتـتاح عطرخدا تا به امروز ، هوای عطرخدا و همه عطرخدایی ها رو داشته و توی این مسیر دست همه ما رو گرفته <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br>برای هزارمین بار ؛ خدایا ممنون که هستی... بی نهایت دوستت داریم...<br><br><br></div> <div align="center">یک سال از 5 شهریور 93 گذشت...<br> روزی که عطرخدای دوست داشتنی و نازنین، متولد شد ...<br><b><font color="#3333FF"> عطرخدا تولدت مبارک ...</font></b><br></div><div align="justify"><br></div> <div align="justify"><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8208970868/tavalod_atrekhoda_post.jpg" alt="تولد 1 سالگی عطرخدا - www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><br><div>به همین مناسبت یه مراسم ساده و خودمونی برای <b>تولد 1 سالگی عطرخدا </b>در نظر گرفته شده؛ که در شهر <b><font color="#FF0000">همدان </font></b>برگزار میشه.<br>همینجا از تمام عطرخدایی های نازنـینی که ساکن شهر همدان یا شهرهای اطراف هستن و میتونن تشریف بیارن،<font color="#3333FF"> با افتخار دعوت میشه که توی این مراسم سراسر عطرخدایی شرکت داشته باشن.</font><br><br>مراسم روز <b>یکـشنبه بعد از ظهر</b> برگزار میشه.<br><font color="#FF0000">دوستان عزیزی که تشریف میارن، از طریق نظرات همین پست اعلام حضور کنند.</font><br>مکان و ساعت برگزاری هم اطلاع رسانی میشه به این عزیزان.<br><br>لازم به ذکره که بگم، این <b>اولین</b> جلسه و دیدار حضوری عطرخدایی ها باهمدیگه است. و چقدر باعث خوشحالیه که این دیدار با <font color="#3333FF">تولد 1سالگی عطرخدا</font> همزمان شده... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br><b>همینــجا این قول رو میدم </b>که به امید خدا و همت و اراده و همدلی ما عطرخدایی ها، <b>این جلسات و دیدارها بزودی توی شهرهای مختلفی برگزار میشه </b>و باهمدیگه فعالیت و همفکری و همکاری های گروهی خواهیم داشت، برای عطرخدا و برای رسیدن به تمام هدفــهای زیبایی که توی این راه داریم.<br><br>* * *<br><br>زیاد حرف زدم ببخشید ...<br>آرزوی همیشگی: <font color="#3333FF">زندگیــتون سرشار از عــطــر خــدا </font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></div> text/html 2015-08-28T01:14:53+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا دانه ای که سپیدار بود http://atrekhoda.ir/post/98 <div align="justify">دانه کوچک بود و کسی او را نمی دید. سال های سال گذشته بود و او هنوز همان دانه ی کوچک بود.<br>دانه دلش می خواست به چشم بیاید اما نمی دانست چگونه!<br>گاهی سوار باد می شد و از جلوی چشم ها می گذشت. گاهی خودش را روی زمینه ی روشن برگ ها می انداخت و گاهی فریاد می زد و می گفت: «من هستم، من اینـجا هستم. تماشایم کنید...»<br><br>اما هیچ کس جز پرنده هایی که قصد خوردنش را داشتند یا حشره هایی که به چشم آذوقه ی زمستان به او نگاه می کردند، کسی به او توجه نمی کرد.<br><br>دانه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333">خسته</font></a><font color="#333333"></font> بود از این <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333">زندگی</font></a><font color="#333333"></font>؛ از این همه گم بودن و کوچکی خسته بود...<br><br>&nbsp;یک روز رو به <b>خدا</b> کرد و گفت: «نه! این رسمش نیست. من به چشم هیچ کس نمی آیم. کاشکی کمی بزرگتر، فقط کمی بزرگتر مرا می آفریدی.»<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><b>خدا</b></a> گفت: « اما عزیز کوچکم! تو بزرگی، بزرگتر از آن چه فکر می کنی. <b>حیف که هیچـوقت به خودت فرصت <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%86" target="" title=""><font color="#333333">بزرگ شدن</font></a><font color="#333333"></font> ندادی</b>. <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4" target="" title=""><b>رشد </b></a><b></b>ماجرایی است که تو از خودت دریغ کرده ای. راستی <font color="#3333FF">یادت باشد تا وقتی که می خواهی به چشم بیایی، دیده نمی شوی. خودت را از چشم ها پنهان کن تا دیده شوی</font>.»<br><br>دانه ی کوچک معنی حرف های <b>خدا</b> را خوب نفهمید! اما رفت زیر خاک و خودش را پنهان کرد. رفت تا به حرف های <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><b>خدا</b> </a>بیشتر فکر کند...<br><br>سالهای بعد دانه ی کوچک، <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title="">سپیدار</a>ی بلند و باشکوه بود که هیچ کس نمی توانست ندیده اش بگیرد؛ <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title="">سپیدار</a>ی که به چشم همه می آمد...<br></div><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/98" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8208898576/sepidar.jpg" alt="سپیدار - عطر خدا www.Atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-08-26T12:43:04+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا یک نفر هست http://atrekhoda.ir/post/210 <div align="center"> یک نفر هست که از پنجره‌ها<br> نرم و آهسته مرا میخواند<br><br> گرمی لهجه بارانی او<br> تا ابد توی دلم میماند<br><br> یک نفر هست که در پرده شب<br>طرح <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">لبخند</a> سپیدش پیداست‌<br><br> مثل دوران خوش کودکیم‌<br> پر ز عطر نفس شب‌بوهاست‌<br><br> یک نفر هست که چون چلچله‌ها<br> روز و شب شیفته پرواز است<br><br>توی چشمش چمنی از احساس<br> توی دستش سبد آواز است<br><br>یک نفر هست که یادش هر روز<br> چون گلی توی دلم میروید<br><br> آسمان، باد، کبوتر، باران‌<br> قصه‌اش را به زمین میگوید<br><br> یک نفر هست که از راه دراز<br> باز پیوسته مرا میخواند<br><br> گاهگاهی ز خودم میپرسم<br>از کجا اسم مرا میداند ...<br><br></div> <div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/210" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8208670568/yek_nafar_hast.jpg" alt="شعر یک نفر هست - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-08-25T01:35:57+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا هر بار که میروی رسیده ای http://atrekhoda.ir/post/208 پشتش سنگین بود و جاده‌های دنیا طولانی. می‌‌دانست که همیشه جز اندکی از بسیار را نخواهد رفت. آهسته آهسته‌ می‌خزید، دشوار و کند؛ و دورها همیشه دور بود.<br><br>سنگ پشت تقدیرش را دوست نمی‌داشت و آن را چون اجباری بر دوش می‌کشید.<br><br>پرنده‌ای در آسمان پر زد، سبک؛ و سنگ پشت رو به خدا کرد و گفت:<br><br>«این عدل نیست، این عدل نیست. کاش پشتم را این همه سنگین نمی‌کردی.<br><br>من هیچ‌گاه نمی‌رسم، هیچ‌گاه. و در لاک سنگی خود خزید، به نیت نا<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF" target="" title="">امید</a>ی.»<br><br>خدا سنگ پشت را از روی زمین بلند کرد. زمین را نشانش داد. کره‌ای کوچک بود.<br><br>و گفت: «نگاه کن، ابتدا و انتها ندارد. هیچ‌کس نمی‌رسد.<br><br>چون <font color="#3333FF">رسیدن در کار نیست. فقط رفتن است. حتی اگر اندکی. و<b> هربار که می‌روی، رسیده‌ای</b></font>. و باور کن آن چه بر دوش توست، تنها لاکی سنگی نیست، تو پاره‌ای از هستی را بر دوش می‌کشی؛ پاره‌ای از مرا.»<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدا</a> سنگ پشت را بر زمین گذاشت. دیگر نه بارش چندان سنگین بود و نه راه‌ها چندان دور.<br><br>سنگ پشت به راه افتاد و گفت: « <b>رفتن، حتی اگر اندکی</b>؛» و پاره‌ای از «<b>او</b>» را با عشق بر دوش کشید.<br><br>* * *<br><br><font color="#666666">از نوشته های "عرفان نظرآهاری"</font><br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/208" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8208351168/sangposht.jpg" alt="سنگ پشت - عرفان نظرآهاری - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div><br> text/html 2015-08-23T14:25:40+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا ای همه هستی ز تو پیدا شده http://atrekhoda.ir/post/134 <div align="center">یک شعر بسیار زیبا از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA" target="" title=""><b>نظامی</b></a> که شاید شنیده باشید. اما ارزش بارها خوندن رو داره ...<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/134" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8208099434/ey_hame_hasti.jpg" alt="شعر نظامی درباره خدا - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a><br><br>ای همه هستی ز تو پیدا شده<br>خاک ضعیف از تو توانا شده<br><br><font color="#3333FF">آنچه تغـیـُر نپذیرد توئی<br>وانکه نمردست و نمیرد توئی</font><br><br>ما همه فانی و بقا بس تراست<br>ملک تعالی و تقدس تراست<br><br><font color="#3333FF">هر که نه گویای تو خاموش به<br>هر چه نه یاد تو فراموش به</font><br><br>ای به ازل بوده و نابوده ما<br>وی به ابد زنده و فرسوده ما<br><br><font color="#3333FF">پیش تو گر بی سر و پای آمدیم<br>هم به امید تو خدای آمدیم</font><br><br>یار شو ای مونس غمخوارگان<br>چاره کن ای چاره بیچاره‌گان<br><br><font color="#3333FF">قافله شد واپسی ما بـبین<br>ای کس ما بیکسی ما ببین</font><br><br>بر که پناهیم توئی بی‌نظیر<br>در که گریزیم توئی دستگیر<br><br><font color="#3333FF">جز در تو قبله نخواهیم ساخت<br>گر ننوازی تو ، که خواهد نواخت</font><br><br>درگذر از جرم که خواننده‌ایم<br>چاره ما کن که پناهنده‌ایم<br></div> text/html 2015-08-21T01:33:26+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا جز این خانه مرا نیست پناهی http://atrekhoda.ir/post/200 بارالها ...<br><br>از كوی تو بیرون نشود پای خیالم<br>نكند فرق به حالم<br>چه برانی، چه بخوانی<br>چه به اوجم برسانی<br>چه به خاكم بكشانی<br><br>نه من آنم كه برنجم<br>نه تو آنی كه برانی<br>نه من آنم كه ز فیض نگهت چشم بپوشم<br>نه تو آنی كه گدا را ننوازی به نگاهی<br><br>در اگر باز نگردد<br>نروم باز به جایی<br>پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی<br><br>كس به غیر از تو نخواهم<br>چه بخواهی چه نخواهی<br>باز كن در كه جز این خانه مرا نیست پناهی ...<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/200" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8207538192/joz_in_khane.jpg" alt="مناجات با خدا - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-07-17T19:16:07+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا یادم کن تا به یادت باشم - حدیث قدسی 24 http://atrekhoda.ir/post/209 ای فرزند آدم<br>به هر مقدار که قلبت به دنیا روی کرد ، دوستیم را از دلت بیرون می کنم<br>که من هیچگاه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">محبت</a> به خویش را با دوستی دنیا در یک دل گرد هم نیاورم!<br>خالی کن خویش را برای عبادت من و کردارت را از ظاهر فریبی پاک گردان ،<br>تا جامه محبت خویش را بر جانت بپوشانم.<br>رو بسوی من کن و خود را برای <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">یاد </a>من تهی کن ،<br>تا در نزد فرشتگان خویش از تو یاد کنم.<br><br> ای فرزند آدم<br>با حال خواری و کوچکی مرا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">یاد کن</a> تا از سر فضل و کرم خویش یادت کنم.<br>یاد کن مرا با تلاش خویش تا یاد کنم تو را با دیدار خویش.<br>یادم کن آنگاه که بر روی زمینی تا یادت کنم تو را با دیدار خویش.<br>یادم کن آنگاه که بر روی زمینی تا یادت کنم آنگاه که در زیر زمین جای گیری.<br><br> هنگامی که غرق نعمت و سلامتی هستی مرا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF" target="" title="">یاد </a>کن تا در هنگام سختی و تنهایی یادت کنم.<br>با اطاعت و پیروی خود مرا یاد کن تا با مغفرت و آمرزش خویش یادت کنم.<br>چون در سلامتی و ثروت غوطه ور می باشی به یادم باش تا هنگام تنگدستی و نیستی به یادت باشم.<br>از سر راستی و پاکی مرا یاد کن تا در عوالم برتر به یاد تو باشم.<br>با نیکی به تنگدستان بیادم باش تا با بهشت که جایگاه نیکویی است یادت کنم.<br>با بندگی مرا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">یاد</a> آر تا با پروردگاری تو را یاد آورم.<br> با زبان مرا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B0%DA%A9%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title="">یاد</a> کن تا با مهربانی تو را یاد کنم.<br>با دوری از دنیا بیاد من باش تا با نعمت پایدار به یاد تو باشم.<br>در سختیِ بنیان برانداز ، مرا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">یاد </a>کن تا با نجات کامل تو ، بیادت باشم.<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/209" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8200603600/hadisghodsi24.jpg" alt="حدیث قدسی 24 - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-07-17T05:25:40+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا نزدیک ترین نقطه به خدا http://atrekhoda.ir/post/146 <div align="justify"> نزدیک ترین نقطه به خدا هیچ جای دوری نیست؛ <b><font color="#333333"><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">نزدیک ترین نقطه به خدا </a></font>نزدیک ترین لحظه به اوست</b>، وقتی حضورش را درست توی قلبت حس می کنی، آنقدر نزدیک که نفـست از شوق التهاب بند می آید. آنقدر هیجان انگیز که با هیجان هیچ تجربه ای قابل مقایسه نیست. تجربه ای که باید طعمش را چشید...<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/146" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8200597084/nazdiktarin_noghte.jpg" alt="نزدیک ترین نقطه به خدا - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div><br>اغلب درست همان لحظه که گمان می کنی در برهوت تنها ماندی، درست همان جا که دلت سخت می خواهد او با تو حرف بزند، همان لحظه که آرزو داری دستان پر مهرش را بر سرت بکشد، همان لحظه نورانی که از شوق این معجزه دلت می خواهد تا آخر دنیا از ته دل و با کل وجودت اشک شوق بریزی و تا آخرین لحظه وجودت ببـاری...<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">نزدیک ترین لحظه به خدا </a>می تواند در دل تاریک ترین شب عمرِ ناخواسته تو و یــا در اوج بزرگ ترین شادی دلخواسته تو رخ دهد. می تواند درست همین حالا باشد و زیباترین وقتی که می تواند پیش بیاید همان دمی است که برایش هیچ بهانه ای نداری. جایی که دلت برای او تنگ است...<br><br>زیباترین لحظه عمر و هیجان انگیزترین دم حیات همان لحظه باشکوهی است که با چشم خودت <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدا</a> را می بینی. درست همان لحظه که می بینی او با همه عظمت بی کرانش در قلب کوچک تو جا شده است. همان لحظه که گام گذاشتن او را در دلت احساس، و نورانی و متعالی شدن حست را درک می کنی...<br><br>آن لحظه که می بینی آنقدر این قلب حقیر ارزشمند شده است که <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85" target="" title="">خدا </a>با همه عظمت بی کرانش آن را لایق شمرده و برگزیده و تو هنوز متعجب و مبهوتی که این افتخار و سعادت آسمانی چگونه و از چه رو از آن تو شده است و این را همیشه به یاد داشته باش...<br>" <b><font color="#3333FF">هرگاه با دیگرانی خود را خط بزن و هرگاه با خدائی دیگران را</font></b> "<br><br></div> <div align="justify">بودن را باور کن و تا زمانی که زنده هستی با <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="">عشق</a> زندگی کن. لازمه عشق یک ارتباط عارفانه است پس به نیت قربت آماده شو، وضو بگیر و با تن پوشی از دعا و نیایش در محلی آرام، دلبستگی دنیوی را قطع کن و به هیچ چیز جز او نیــندیش...<br><br> شماره بگیر و از ته قلب صدایش کن و او را به بزرگی و یکتا بودن یاد کن. می خواهی آسمان دلت آبی، و خورشید روشنگر زندگی ات باشد...؟ می خواهی زبان گلها را بدانی و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="">راز</a> خلقت را دریابی...؟ پس به او توکل کن، دست هایت را بالا ببر، وجودت را سرشار از عشق و تمنا کن و ب<b><font color="#3333FF">ه او بگو دوستش داری</font></b> و فقط او را می ستایی، از او کمک می جویی... بخواه که راه را به تو نشان دهد!<br><br> خودت را گم کن، بگذار هیچ نقشی از تو بر زمین نماند، بال هایت را باز کن، به سوی معبود حقیقی پرواز کن. <b>از او بخواه گاهی مواقع اختیار را از دست تو گرفته و به جایت تصمیم بگیرد.</b> وقتی او را به بزرگی یاد کردی و در برابرش سر بر سجده نهادی، وقتی صدای ناله هایت به عرش کبریا رفت و قلبت تپید، قطرات اشک در چشمان زیبایت حلقه زد و گرمی اش را بر گونه هایت حس کردی، آن هنگام که در گفتن "<font color="#3333FF"><b>ایاک نعبد و ایاک نستعین</b></font>" دلت شکست و صدایت لرزید، بدان که گوشی را برداشته است و بشارت می دهد: <font color="#3333FF"> بنده من، به من بگو چه می خواهی تا دعایت را اجابت نمایم</font>. در این لحظه فرشته ها ناظر این همه شکوه و عظمت هستند. بدان که اگر به صلاح تو باشد همه چیز به تو عنایت می کند...<br><br><font color="#3333FF">دوست من دعا کن همیشه با تو در تماس باشد و اگر روزی یادت رفت زنگ بزنی، تو را بیدار کند و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">عبادت</a> را در تو بپروراند. هر لحظه منتظر باش تا تو را در مسیر زندگی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">هدایت</a> کند. تنها سعی کن برای چند لحظه به جز او همه چیز را فراموش کنی....</font><br></div> text/html 2015-05-30T00:51:07+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا به یاد آورید نعمت من را که به شما عطا کرده ام - حدیث قدسی 23 http://atrekhoda.ir/post/207 ای فرزند آدم<br>به یاد آورید <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86" target="" title="">نعمت</a> من را که به شما عطا کرده ام...<br> (پس بدانید) همانگونه که جز با راهنما راه نمی یابید،<br>به راه بهشت (نیز) جز با علم و دانش رهنمون نمی شوید<br>و همانطور که مال را جز با رنج و زحمت فراهم نمی آورید ،<br>به بهشت (نیز) جز با شکیبایی بر عبادت وارد نخواهید شد.<br><br> (پس) با انجام عبادات مستحب (نماز و غیر آن به من) <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">نزدیک</a> شوید،<br>و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">رضای</a> مرا در خشنودی مساکین طلب کنید<br>زیرا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF" target="" title="">خشنودی</a> من چشم برهم زدنی از آنها دور نخواهد شد.<br><br> ای موسی : بشنو آنچه را که می گویم (زیرا) سخن من حق است :<br>همانا کسی که بر مسکینی تکبر نماید ،<br>او را در روز قیامت به صورت مورچه ای که زیر قدم های مردم است محشور می کنم.<br><br> و کسی که در صدد کنار زدن پرده (و آشکار کردن عیب) مسلمانی برآید ،<br> هفتاد مرتبه پرده او را می درم (و عیب او را آشکار کنم)<br><br>و کسی که در برابر دانشمندی (الهی) یا <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1" target="" title="">پدر و مادر</a> خویش <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1" target="" title="">فروتنی </a>نماید<br>(مقام) او را در دنیا و آخرت بالا می برم،<br><br>و کسی که <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" target="" title="">مؤمن مسلمانی</a> را خوار نماید ،<br>پس به تحقیق آشکارا به جنگ با من آمده،<br><br>و کسیکه بخاطر من مؤمن را <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7" target="" title="">دوست</a> داشته باشد ،<br>فرشتگان در دنیا پنهانی با او مصافحه کنند و در آخرت آشکارا ...<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/207" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8191058234/hadisghodsi23.jpg" alt="حدیث قدسی 23 - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-05-29T06:13:36+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا قلب http://atrekhoda.ir/post/206 "<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9" target="" title=""><font color="#FF0000"><b>قلب</b></font></a>"<br>مهمانخانه نیست<br>که آدمها بیایند ، دو سه ساعت یا دو سه روز در آن بمانند<br>و بعد بروند ...<br><br>"<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D9%84%D8%A8" target="" title=""><b><font color="#FF0000">قلب</font></b></a>"<br>&nbsp;لانه ی گنجشک نیست<br>که&nbsp; در بهار ساخته شود<br>و در پاییز<br>&nbsp;باد آن را با خودش ببرد ...<br><br>"<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AF%D9%84" target="" title=""><b><font color="#FF0000">قلب</font></b></a>"<br>راستش نمیدانم چیست ...<br>&nbsp;اما این را میدانم که فقط جای آدمهای خیلی خوب است ...<br><br>"<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D9%82%D9%84%D8%A8" target="" title=""><b><font color="#FF0000">قلب</font></b></a>"<br>چاه دلخوری نیست<br>که به وقت بدخلقی ، سنگریزه ای بیندازی<br>تا صدای افتادنش را بشنوی..!<br><br>"<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%AF%D9%84%20%D8%B9%D8%B4%D9%82" target="" title=""><font color="#FF0000"><b>قلب</b></font></a>"<br>آیینه ای ست که با هر شکستن، چند تکه میشود<br>و&nbsp; یکپارچگی اش از هم می پاشد ...<br><br>"<font color="#FF0000"><b>قلب</b></font>"<br>قاصدکی ست که اگر پرهایش را بچینی،<br>دیگر به آسمان اوج نمیگیرد ...<br><br>"<font color="#FF0000"><b>قلب</b></font>"<br>برکه ای ست که آرامشش به یک نگاه بهم میخورد ...<br><br>"<font color="#FF0000"><b>قلب</b></font>"<br>اگر بتواند کسی را دوست بدارد،<br>خوبی ها و حتی زخم زبانهایش را نقش دیوارش میکند ...<br><br>حال ،<br>اینکه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%D8%B4%D9%82" target="" title="">قلب</a> چیست، بماند...!<br><br>فقط این را میدانم؛<br>"<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86" target="" title=""><font color="#FF0000"><b>قلب</b></font></a>"<br>وسعتی دارد به اندازه ی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86" target="" title="">حضور خدا</a> ...<br>من مقدس تر از قلب ، سراغ ندارم ...<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/206" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8190951418/ghalb_fanoos.jpg" alt="قلب - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div><br>بخشی از کتاب "یک عاشقانه آرام"<br>نوشته "نادر ابراهیمی"<br> text/html 2015-04-16T01:35:50+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا چه زیباست ، بوی بهار می آید‎ http://atrekhoda.ir/post/204 <div align="center">با تشکر از دوست خوبمون که این متن بسیــــار زیبا رو فرستادن<br>زندگیتون سرشـار از بوی <b>طراوت</b> و <b>تازگی</b> ... سرشار از<b> عطرخدا</b> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/204" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8182865218/booye_bahar.jpg" alt="بوی بهار - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a><br></div><br>چه زیباست ، بوی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="" title="">بهار </a>می آید ‎...‎<br><br>فضا از <b>بوی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><b><font color="#333333">بهار</font></b></a></b> «بوی <font color="#3333FF">عطر خدا</font>» پر است ‎...‎<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title="">زندگی </a>از این همه <b>بخشش زمین</b> سرمست است<br>ثانیه ها در <b>درخشش خورشید</b> لبخند می‌زنند<br>و ما چه از ثانیه‌ها کم داریم برای لبخند زدن ؟‎!!‎<br><br>بوی تازگی در لحظه‌های در حال رسیدن بیداد می‌کند‎... ‎<br>خورشید بدون قید و شرط‎<br>زیباتر از همیشه می‌درخشد و می‌سوزد؟‎!!‎<br>تا بی تبعیض ، به همگان ، عشق و نور و گرما ببخشد ...‎<br>ابر بهار چه سخاوتمندانه از خود می‌گذرد برای باریدن و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title="">زندگی </a>بخشیدن<br>آری سردی زمستان گذشته را باد بهاری برده است‎!‎<br>کو اثری از برگ‌های زرد پاییزی؟‎!!‎<br><br>چه زیباست<br>ببین برگ‌های نو از راه می‌رسند‎... ‎<br><font color="#3333FF">در این روزهای روشن و گرم<br>چه حاصل از سر کردن در سردی و تاریکی‌ِ گذشته‌های ناخوشایند ؟‎!!‎</font><br><br>ببین همه چیز در بهار نو‌ می شود<br>از زمین تا زمان<br>چه زیباست قبل از تن‌پوش‌هایمان ... نگاه‌هایمان را نو کنیم‎.‎<br>و چه زیباتر آن که تمرکز نگاه‌هایمان، فقط بر زیبایی‌ها باشد و چشم به راه بهترین اتفاقات ‎...‎<br>‎<br>در این سال رو به رو، <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA" target="" title=""><font color="#333333"><b>عشق</b> </font></a><font color="#333333"></font>می‌تواند جوانه کند، شکوفه زند ‎...‎<br><font color="#333333"><font color="#333333"><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA" target="" title=""><b>لبخند</b> </a></font></font>می‌تواند جادو کند<br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA" target="" title=""><font color="#333333"><b>محبت </b></font></a>می‌تواند معجزه کند<br>امسال می‌تواند سال برآورده شدن آرزوهای بسیار باشد<br>و یخ های انتظار‌های کهنه می‌تواند در گرمای <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><font color="#333333"><b>اراده و تلاش</b></font></a> برای همیشه ذوب شود<br><br>سال نو قطعاً درخشان تر از سال پیش است<br>اگر از سایه روشنِ تردیدهای سرد و بی عبور بگذریم<br>اگر با <b>دعای نیک</b> و با تن‌پوشی از <b>عمل</b> وارد شویم<br><font color="#3333FF">از نشستن‌های بی‌حاصل در انتظار معجزه‌ها چه سود؟‎!!‎<br>که حتی‌ معجزه نیز بیدون دعا و بدون عمل رخ نمی‌دهد ‎...‎<br>و بدون گام برداشتن نمی توان به زیبایی‌های بکر و زیبای خدا رسید ...</font><br> text/html 2015-04-14T07:25:40+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا من و خدا http://atrekhoda.ir/post/171 من از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدا</a>&nbsp; خواستم که پلیدی های مرا بـزداید<br>خدا گفت : نه<br><font color="#3333FF">آنها برای این در وجود تو نیستند که من آنها را بزدایم، بلکه آنها برای این در تو هستند که تو در برابرشان پایداری کنی</font><br><br>*<br><br>من از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدا</a> خواستم که بدنم را کامل سازد<br>خدا گفت : نه<br><font color="#3333FF">روح تو کامل است. بدن تو موقتی است</font><br><br>*<br><br>من از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86" target="" title="">خدا </a>خواستم به من صبر شکیبائی دهد<br>خدا گفت : نه<br><font color="#3333FF">صبر و شکیبائی بر اثر سختی ها به دست می آید. صبر دادنی نیست بلکه به دست آوردنی است</font><br><br>*<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">من</a> از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86" target="" title="">خدا </a>خواستم تا به من خوشبختی دهد<br>خدا گفت : نه<br><font color="#3333FF">من به تو برکت می دهم ؛ <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA" target="" title=""><b>خوشبختی</b> </a>به خودت بستگی دارد</font><br><br>*<br><br>من از خدا خواستم تا از دردها آزادم سازد<br>خدا گفت : نه<br><font color="#3333FF">درد و رنج تو را از این جهان دور کرده و به من نزدیک تر می سازد</font><br><br>*<br><br>من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد<br>خدا گفت : نه<br><font color="#3333FF">تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیــرایم تا میوه دهی</font><br><br>*<br><br>من از خدا خواستم به من چیزهائی دهد تا از زندگی خوشم بیاید<br>خدا گفت : نه<br><font color="#3333FF">من به تو زندگی می بخشم تا تو از همه آن چیزها لذت ببری</font><br><br>*<br><br>من از خدا خواستم تا به من کمک کند تا دیگران را همان طور که او دوست دارد، <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7" target="" title="">دوست</a> داشته باشم<br><font color="#3333FF"><b>خدا گفت :</b> … سرانجام مطلب را درک کردی</font> ...<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/171" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8182547918/god_plan.jpg" alt="من و خدا - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-04-12T02:04:36+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا بـهارآفـرین باش! http://atrekhoda.ir/post/74 <a href="http://atrekhoda.com/post/74" target="" title=""><font color="#009900"><b>بهار </b></font></a>که از راه می‌رسد …<br>جوانه سر می‌زند، شکوفه می‌شکفد،<br>باران نم‌نم می‌بارد و آسمان نفس می‌کشد ...<br><br><font color="#009900"><b>بهار</b></font> که از راه می‌رسد …<br><b>زمین</b> سبز می‌شود <b>بلبل</b> نغمه خوان می‌شود،<br><b>روز </b>نو می‌شود <b>سال</b> نکو می‌شود ،<br>اما… تو چطور ؟؟!<br><br>اگر <font color="#CC33CC"><b>شکوفه</b></font> بروید<br>و دریغ از شکوفه لبخندی که بر لبانت بنشیند چه؟!<br><br>اگر<font color="#993300"><b> زمین</b></font> <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7" target="" title="">سبز</a> شود<br>و هنوز برگ‌های پاییزی سنگفرش دلت باشد چه؟!<br><br>اگر <font color="#3333FF"><b>باران </b></font>طراوت ببارد<br>و هنوز خاکستر غم و یأس بر شیشه دلت باشد چه؟!<br><br>اگر <font color="#FF6600"><b>روز</b></font> نو شود<br>ولی چشم‌هایت به عادت و کهنگی گشوده شود چه؟<br><br>اگر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA" target="" title=""><font color="#FF0000"><b>گرمای</b></font> </a>مهربانی با طلوع خورشید<br>بتابد و تو همچنان دل به سرما سپرده باشی چه؟<br><br>اگر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><font color="#006600"><b>بهار</b></font></a> بیاید و تو زمستان باشی؟؟ ...<br><br>بیا و وجودت را به <b>دست مهربان بهار</b> بسپار تا <font color="#CC33CC"><b>زندگی</b></font> را در تو جاری کند<br><font color="#006600">تا … بهاری شوی …</font><br><br><font color="#3333FF">بیا و چون <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="" title=""><b>بهار</b></a> طراوت و شکفتن و <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF" target="" title="">لبخند</a> و مهربانی و زیبایی و سبزی و تازگی را به هر که دل به زمستان سپرده هدیه کن.</font><br>که <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="" title="">بهار</a> می‌آید و می‌رود، اما تو در تابستان و پاییز و زمستان هم که باشی <b>بهارآفرین </b>خواهی شد ...<br><br>بیا و تو <font color="#000000"><a href="http://atrekhoda.com/post/74" target="" title="">بهار آفرین باش</a><br>تا دشت دشت مهربانی بروید …<br>هزار هزار خنده بشکفد …<br>و باران باران <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA" target="" title="">محبت</a> ببارد …</font><br><br>تـــو بـــهار آفریـــن بـــاش!<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/74" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8182119600/baharafarin.jpg" alt="بهار آفرین باش - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-04-11T04:52:29+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا هرگونه که می خواهی باش - حدیث قدسی 22 http://atrekhoda.ir/post/203 ای فرزند آدم<br>هرگونه که می خواهی باش؛ همانگونه که وام می دهی همانگونه نیز وام می گیری.<br>هر کس به <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D8%B2%D9%82%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C" target="" title="">رزق</a> قلیل الهی رضایت دهد خداوند عمل خوبِ کم او را قبول می کند<br>و هر کس به <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84" target="" title="">حلال </a>اندک راضی باشد سختی های او سبک، کاسبی او پاکیزه و از حد و حدود گناهان خارج خواهد شد<br><br>ای فرزند آدم<br>به آنچه که به تو دادم راضی باش ، از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85" target="" title="">زاهدترین مردم</a> خواهی شد.<br> به آنچه که به تو <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA" target="" title="">واجب</a> کردم عمل کن ، از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85" target="" title="">عابدترین مردم</a> خواهی شد.<br> و از آنچه که بر تو <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87" target="" title="">حرام</a> کردم دوری کن از متّقی ترین مردم خواهی شد.<br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/203" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8181924084/hadisghodsi22.jpg" alt="حدیث قدسی 22 - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2015-03-15T08:25:40+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا مناجات نامه http://atrekhoda.ir/post/147 <div style="text-align: center;">خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرکه مست از شراب چشم تو نیست، زنده به چیست؟!<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما بنده توئیم و بنده را جز اطاعت نشاید! به ما الفبای بندگی بیاموز</span>.<br><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی نگاه لطف تو، هیچ کار به سامان نمی رسد.<br>نگاهت را از ما دریغ نکن.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; عنانمان را از دست نفسمان بستان</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">و یاد خودت را چنان در دلمان بنشان که تو از چشممان ببینی</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">و از گوشمان بشنوی و از زبانمان بگویی.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاهمان را از غیر خودت بگردان و ما را نگران خودت بگردان.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشقبازی و راه و رسم کرشمه شناسی.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشم دیدن جلوه های جمالت را به کوردلان زیبایی نشناس عنایت کن.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در قیامت با چه رویی به چشمهای تو نگاه کنیم که در مقابل عمری نعمت،</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">جز گناه و معصیت نیاورده ایم. شرمساریِ آن روز از هر عذابی دردناک تر است.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">دستمان بگیر.</span><br><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دین و دیانت را برای اهل تدیّن معنا کن.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; خنجر جهالت، کندتر از شمشیر عداوت نیست.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">پناه بر تو از جهالت دینداران و عداوت دنیامداران.</span><br><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; عالمان و هنرمندان و خطیبان را عاملان به گفته هایشان قرار ده.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق به شهرت را از دل دنیاپرستان ببر و به جای آن اخلاص و معرفت بنشان.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; به چشم، گریه بیاموز و به دل، اِنکسار و به همه اعضا و جوارح، بندگی.<br><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دست حجت خاتم، گره از کار فرو بسته ی عالم بگشا.<br><br><br><span style="color: rgb(0, 153, 0);">آمیـــــــــن یا رب العالمیـــــن</span><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8177152476/monajat.jpg" alt="مناجات نامه - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br>&nbsp;<br></div> text/html 2015-03-15T04:25:47+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا خانه دلت را بتکان ! http://atrekhoda.ir/post/33 غصه‌هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن<br>دلت را بتکان <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA" target="" title=""><font color="#333333">اشتباهایت </font></a><font color="#333333"></font>تالاپی می‌افتد زمین !<br>بگذار همانجا بماند.<br><b>فقط از لا‌به‌لای اشتباهایت ، یک تجربه را بیرون بکش قاب کن و بزن به دیوار دلت …</b><br><br>دلت را محکم‌تر اگر بتکانی تمام <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title="">کینه‌</a>هایت هم می‌ریزد و تمام آن غم‌های بزرگ و همه حسرت‌ها و آرزوهایت ...<br><br>محکم تر از قبل بتکان<br>تا این بار همه آن عشق‌های بچه گربه‌ای هم بیفتد!<br>حالا آرام‌تر ...<br><b>آرام‌تر بتکان تا خاطره‌هایت نیفتد!</b><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%84%D8%AE%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86" target="" title="">تلخ یا شیرین</a>، چه تفاوت می‌کند؟!<br>خاطره، خاطره است. باید باشد، باید بماند …<br><br><b>کافیست؟<br></b>نه، هنوز دلت خاک دارد یک تکان دیگر بس است …<br>تکاندی؟! دلت را ببین چقدر تمیز شد … دلت سبک شد؟<br><br>حالا این دل جای "<font color="#FF0000">او</font>"ست دعوتش کن!<br>این دل مال "<font color="#FF0000">او</font>"ست …<br>همه چیز ریخت از دلت ... همه چیز افتاد و حالا تو ماندی و یک دل پاک و یک قاب تجربه<br>و مشتی خاطره و یک "<font color="#FF0000">او</font>" …<br><br><b>خانه‌تکانی دلت مبارک!</b><br><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/33" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8153462084/aramesh.jpg" alt="خانه تکانی دل - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a><br><br>این پست برای خیلی وقت پیش هست. اما چون مناسبت داشت با حال و هوای این روزها، دوباره منتشر شد<br></div> text/html 2015-03-14T12:42:46+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا مرا بخوان که من آمرزنده مهربانم - حدیث قدسی 21 http://atrekhoda.ir/post/202 ای فرزند آدم<br>با من انصاف نداشتی! زیرا تو را بوجود آوردم در حالیکه قبل از آن چیزی نبودی <br>و تو را بشری با خلقت معتدل قرار دادم (و نقصی در آفرینش تو نیست)<br>تو را از عصاره ای از گِل آفریدم، سپس تو را نطفه ای در جایگاه استواری (رَحِم) قرار دادم<br>سپس نطفه را خون بسته، و خون بسته را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشاندم<br>پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودم ...<br><br>ای فرزند آدم آیا کسی جز من توانایی اینکار را دارد؟!<br><br>سپس سنگینی تو را در (شکم) مادرت سبک و آسان نمودم<br>تا بواسطه تو به ستوه نیاید و آزار نبیند<br>سپس به معده و روده ها الهام کردم که وسعت یابد ، و به اعضا که از هم جدا گردید<br>پس معده و روده ها پس از تنگی، وسعت یافت و اعضا پس از آمیختگی از هم جدا گردید<br>سپس به فرشته موکل به رَحِمها وحی کردم که تو را از شکم مادرت خارج سازد<br>و بوسیله پری از بال خویش تو را از شکم مادر رها کرد ؛<br><br>بعد از آن توجه به تو نمودم و دیدم که مخلوق ضعیف و ناتوانی هستی،<br>در سینه مادرت پستانی مخصوص (تغذیه) تو قرار دادم<br>تا در تابستان شیر خنکی و در زمستان شیر گرمی بیاورد<br>و آن شیر «گوارا» را از میان پوست و گوشت و خون و رگها خارج نمودم (تا غذای تو باشد)<br>سپس در قلب مادر تو «رحمت» و در قلب پدرت «مهربانی» نسبت به تو تربیت نموده<br>و غذای تو را فراهم می کنند و تا تو را نخوابانند خود به خواب نمی روند.<br><br>ای فرزند آدم<br>این کارها را که نسبت به تو انجام دادم نه به خاطر آن بود که شایسته آن بودی<br>یا با انجام این کار نیازی از من برطرف می شد! (بلکه من بی نیازم و حکمت من اقتضای انجام این کارها را داشت)<br><br>ای فرزند آدم زمانی که دندان تو برآمد و قدرت قطع و بریدن پیدا نمود ،<br>به تو میوه تابستان و میوه زمستان را در وقت مخصوصش، روزی کردم<br>(اما همانطوری که گفتم با وجود این همه نعمتها، انصاف را نسبت به من رعایت نکردی)<br>وقتی شناختی که من پروردگار تو هستم نافرمانی مرا کردی<br><font color="#3333FF">(با این وجود) اکنون که نافرمانی مرا نمودی، مرا بخوان زیرا من (به تو) نزدیکم<br>و تو را اجابت می کنم، مرا بخوان که من آمرزنده مهربانم ...</font><br> text/html 2015-03-03T12:13:40+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا خدا را شکر http://atrekhoda.ir/post/172 <div style="text-align: justify;">خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم، این یعنی من هنوز زنده ام.<br> &nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">خدا را شکر</a> که گاهی اوقات بیمار میشوم، این یعنی به یاد آورم که اغلب اوقات سالم هستم.</span><br> &nbsp;<br> خدا را شکر که تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم، این یعنی او زنده و سالم در کنار من خوابیده است.<br> &nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85" target="" title="">خدا را شکر</a> که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاکی است. این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زند.</span><br> &nbsp;<br> خدا را شکر که مالیات می پردازم، این یعنی شغل و درآمدی دارم و بیکار نیستم.<br> &nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85" target="" title="">خدا را شکر</a> که لباسهایم کمی برایم تنگ شده اند، این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم.</span><br> &nbsp;<br> خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم، این یعنی توان سخت کار کردن را دارم.<br> &nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85" target="" title="">خدا را شکر</a> که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم، این یعنی من خانه ای دارم.</span><br> &nbsp;<br> خدا را شکر که درجایی دور جای پارک پیدا کردم. این یعنی هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن.<br> &nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85" target="" title="">خدا را شکر</a> که سرو صدای همسایه ها را می شنوم، این یعنی من توانائی شنیدن دارم.</span><br> &nbsp;<br> خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم، این یعنی من لباسی برای پوشیدن دارم .<br> &nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85" target="" title="">خدا را شکر</a> که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می کند. این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرم.</span><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://atrekhoda.com/post/172" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8174647150/shokre_khoda.jpg" alt="خدا را شکر کنیم - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div><br> همه ی ما دلایلی زیاد، هرچند ساده برای شکر کردن خداوند داریم. چیزهایی که شاید انقدر داشتنِ اونها واسمون عادی شده که فراموش کردیم شاید <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">بزرگترین </a><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="" title="">نعمت</a> هایی هستن که خدای مهربون، بدون دعا و خواهش بهمون عطا کرده.<span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای دیدنشون فقط کافیه <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title="">نگاه</a>مون رو عوض کنیم به اتفاقات <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="" title="">زندگی</a>.</span></span><br>و یادمون نره خیلی از داشته های ما ممکنه آرزوهای دیگران باشه...<br><br> حالا من از شما دوستای عزیزمون میخوام که فقط برای چند دقیقه به این دارایی های زندگیـتون فکر کنید و اونها رو با <b>عطرخدا </b>درمیون بذارید (دقیقا مثل همین پست) تا با هم <span style="font-weight: bold;">برای داشتن اونها خدا رو <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title="">شکر </a>کنیم</span> .....<br><br>زندگیتون سرشار از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C" target="" title="">نعمتهای</a> خدای مهربون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> عطــرخدایی باشید<br></div> text/html 2015-03-02T03:33:50+01:00 atrekhoda.ir عطر خدا امروز روز نویی است http://atrekhoda.ir/post/201 <div align="center"> این متن تمام خطها و کلماتش، سرشار از امید و انرژی برای تازه شدن هست<br>خط به خطش حرفــها برای گفتن داره ... و انسان رو به تفکر وادار میکنه ...<br>امیدوارم بعد از این غیبت و نبودن، این متن هدیه خوبی باشه، به دلتون بشینه و باهاش زندگی کنید <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>تقدیم به تمام <b>عطرخدایی ها</b>ی نازنین<br></div><br><div align="center"><a href="http://atrekhoda.com/post/201" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8174348884/emrooz_rooze_no.jpg" alt="امروز روز نویی است - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></div><br><br>امروز روز نویی است<br>پس تو هم آدم نویی شو<br>از <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%D8%AE%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87" target="" title=""><font color="#333333">گذشته رها</font></a><font color="#333333"></font> هرچه بوده<br>آز آینده جدا هرچه خواهد شد<br><br><b>امروز را زندگی کن</b><br><b>همان کسی باش که یک عمر آرزوی بودنش را در سر داشتی</b><br><br>از آنچه تو را می آزارد جدا شو<br>از آنچه تو را دلگیر می کند رها شو<br><br>دست دلت را بگیر و به هرچه نگرانت می کند بی اعتنا شو<br>تنها به امید آنچه امیدت می دهد رو کن<br>به آنکه به تو پروبال می دهد خو کن<br>سیاهی لشکرهای زندگی ات را کنار بگذار<br><font color="#3366FF"><br><font color="#3333FF">نقش اول زندگی ات تو هستی<br>در ایفای یک نقش واقعی نیک بدرخش</font></font><br><br>برای خودت و بودنت جشن بگیر<br>فرصت ها گاهی هرگز تکرار نمی شوند<br>فرصت زندگانی را دریاب<br><br>آنچه تغییر نکردنی است تغییر نمی کند<br>خواه برنجی خواه بخندی<br>خواه معترض باشی خواه منعطف<br><br>اما ...<br>آنچه قابل تغییر است<br>به زنده بودنت معنا می بخشد<br>اگر زندگی ات دلیل تغییر شود ، گاه عاملیم برای تغییر گاه معلول<br><br>اگر <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C" target="" title="">تغییر</a> ضرورت دارد اما دلخواهت نیست ،<br>برای تغییر نکردن سماجت نکن<br>تغییر موجی است که تو را با خود خواهد برد، خواهی نخواهی<br><br><font color="#3333FF">فرسوده می شوی اگر<br>برای گریز از نو<br>به کهنه های بی خاصیت چسبیده باشی</font><br><br>به آنچه قلباً شادت می کند بپرداز<br>از نداشته ها برای قدر دانستن دارایی هایت سود بجو<br>از اشتباهاتت برای کشف راه های درست کام بـجو<br>از دشواری ها برای قدر دانستن آسودگی هایت بهره ببر<br><br><font color="#3333FF"><b>از زندگی ات شاهکار بساز</b> و بدان<br>زندگی مثل امتداد یک خط صاف و بی دغدغه هموار نیـست<br>زندگی بدون ناهمواری و مشکلات ، زندگی نیست</font><br><br><b>دشواری ها نیز عاقبت یک روز می گذرند</b><br>چه تو از آن ها به آسانی بگذری چه به سختی<br>اما بدان همواره برای هر مشکل بیش از یک راه وجود دارد ...<br>گاهی باید مسیرمان را عوض کنیم<br>گاهی باید با مشکل کنار بیاییم<br>گاهی نیز بر آن غلبه می کنیم<br><br>توهمِ تنهایی را خط بزن<br>در عمیق ترین تجربه حس تنهایی ات هم که باشی ،<br>تنهایی حسی جز حس توهم نیست<br><b><font color="#006600"><br><font color="#3333FF">در انتهای تنهاترین لحظه ها نیز بدان کسی با تو هست<br>کسی که غفلتِ تو از دیدنش ، او را از تو حتی یک لحظه هم غافل نکرده است!</font></font><br><br>آنکه در واپسین قطره ی <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4" target="" title="">امید</a>ت بی اختیار صدایش کردی ،<br>کسی نیست که همراهی اش را از تو ، حتی یک لحظه دریغ کرده باشد !<br>وگرنه با آخرین <a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87" target="" title="">امید</a>ت گره نخورده بود ...</b><br><br>امروز روز نویی است<br>بگذار تا آنجا که در اختیار توست<br>روز تو باشد ...<br>