تبلیغات
جملات زیبا

اگر صبرت ضعیف باشد

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد
هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد!


اگر صبرت ضعیف باشد - جملات زیبا و آموزنده www.atrekhoda.ir

ما چترمان خداست

بگذار ابر سرنوشت هرچه میخواهد ببارد
ما چترمان خداست ...


ما چترمان خداست - جملات زیبا www.atrekhoda.ir

دیگران برایش کف بزنند !

کسی که میخواهد دیگران دائم برایش کف بزنند
خوشبختی خود را در دست دیگران گذاشته است !!!


دیگران برایش کف بزنند - جملات زیبا www.atrekhoda.ir

هر چیزی قیمتی دارد

زندگی به من آموخت که
هر چیزی قیمتی دارد ...
پنیر مجانی فقط در تله موش یافت میشود !

پنیر مجانی و تله موش - جملات زیبا www.atrekhoda.ir

نگران آینده نباش

نگران آینده نباش
چون خدا زودتر از تو ، آنجاست ...


نگران آینده نباش - جملات زیبا www.atrekhoda.ir

پرواز را یاد بگیر

پرواز را یاد بگیر
نه برای اینکه از زمین جدا باشی،
برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی ...


پرواز را یاد بگیر - جملات زیبا www.atrekhoda.ir

درهای باز را نمی بینیم

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز میشود
ولی ما اغلب چنان به درِ بسته چشم میـدوزیم که درهای باز را نمی بینیم!


درهای بسته - جملات زیبا www.atrekhoda.ir

در اوجی معین دیگر ابری نیست

در اوجی معین دیگر ابری نیست
اگر زندگیـت ابریـست ،
به این دلیل است که روحت آنقدر که باید ، بالا نرفته است!


ابری نیست - جملات زیبا www.atrekhoda.ir

برای دردهایم نشانه میگذارم

برای دردهایم نشانه میگذارم
تا یادم بماند کجا دست خدا را نگرفته ام


برای دردهایم نشانه میگذارم - جملات زیبا www.atrekhoda.ir
:: صفحات سایت ::

تصاویر منتخب 2